Endo Leeuwarden

Specialisten in wortelkanaalbehandelingen

een nieuwe praktijklocatie,
gelegen in het hart van Leeuwarden

Endo Leeuwarden is een gespecialiseerde verwijspraktijk gevestigd aan de Singelstraat in Leeuwarden. Met een focus op endodontie, ook wel bekend als wortelkanaalbehandelingen, biedt onze praktijk hoogwaardige zorg aan patiënten die specifieke tandheelkundige behoeften hebben.

Behandeling in onze praktijk kan uitsluitend plaatsvinden op verwijzing. Voor een second opinion (een second opinion is een tweede mening van een onafhankelijke tandarts) kunt u wel direct een afspraak inplannen.

wij bieden u de best mogelijke zorg

Als endodontologen zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van complexe wortelkanaalbehandelingen en hebben ervaring met de meest uiteenlopende casussen. Deze expertise stelt ons in staat om u als patiënt de best mogelijke zorg te bieden.

kwaliteit staat centraal

We streven naar een hoge standaard voor elke patiënt en houden ons aan strikte protocollen. We maken gebruik van geavanceerde technieken en instrumenten om ervoor te zorgen dat elke behandeling succesvol verloopt.

erkende praktijk

een gezond gebit
is van cruciaal belang

Het behoud van het gebit is van cruciaal belang voor de algemene gezondheid en kwaliteit van leven. Endodontie speelt hierbij een essentiële rol, omdat een goed uitgevoerde wortelkanaal-
behandeling kan helpen om een tand te behouden die anders mogelijk verloren zou gaan. Bij Endo Leeuwarden begrijpen we het belang van een gezonde basis voor het behoud van het gebit en zetten we ons in om dit te bereiken voor elke patiënt die wij behandelen.

u bent bij ons
in goede handen

Zowel door onze kennis en ervaring als onze toewijding aan hoge kwaliteit, biedt Endo Leeuwarden de perfecte oplossing voor patiënten die een complexe wortelkanaalbehandeling nodig hebben. Met onze perfectionistische aanpak en expertise in endodontie, kunt u als patiënt erop vertrouwen dat u de best mogelijke zorg ontvangt voor het behoud van uw gebit.

de

gezonde

basis


wat is endodontologie?

Endodontologie is de leer van de weefsels in een tand of kies; de zenuw en van de weefsels rondom de wortel(s) van een tand of kies. Tevens omvat het de ontwikkeling of stoornissen daarvan, de ziektes ( vaak ontstekingen) van de zenuw of het gebied rondom de wortel(s) en de behandeling van die ziektes, maar ook de pijnklachten die gepaard kunnen gaan met die ziektes of de schade aan met name de voortanden na een ongeval. Ook het uitvoeren van ‘de wortelpunt resectie’ ( het chirurgisch verwijderen van de wortelpunt) valt hier onder.

uw tandarts-endodontoloog

Een tandarts-endodontoloog is iemand die erkend is door de NVvE; de Nederlandse Vereniging voor Endodontologie. Dat kan gezien worden als een waarborg van kwaliteit. De opleiding tot endodontoloog omvat een 3 jarige opleiding, die gevolgd kan worden als een tandarts enkele jaren ervaring heeft in de algemene praktijk. Om door de NVvE erkend te blijven moet er jaarlijks een verslag over de hoeveelheid en soort behandelingen, gevolgde nascholing etc. geschreven worden. Eens per drie jaar wordt de endodontoloog ‘gevisiteerd’, bezocht door speciaal opgeleide endodontologen, die in de praktijk komen kijken of er werkelijk volgens de eisen van de NVvE gewerkt wordt.

waarom voert mijn tandarts
niet zelf de behandeling uit?

Waar men ‘vroeger’ een tand of kies met problemen gewoonweg liet trekken, wordt tegenwoordig vaak gekozen om deze tand of kies proberen te behouden. Echter het adequaat uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling is een technisch zeer moeilijke behandeling. Een afgebroken instrument, aanhoudende pijnklachten of een val op de voortand van een kind maken de behandeling zo complex dat uw eigen tandarts u verwijst naar een specialist. Zoals hierboven beschreven is, heeft een endodontoloog meer kennis en kunde, meer instrumentarium en meer ervaring op het gebied van wortelkanaalbehandelingen.

welke behandelingen zijn er?

In iedere tand of kies bevinden zich één of meerdere wortelkanalen met daarin de zogenaamde pulpa: weefsel dat uit zenuwen en bloedvaatjes bestaat. De pulpa kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid voor warmte en koude, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat er (nog) geen klachten zijn. De tandarts komt er dan achter bij het maken van een röntgenfoto of tijdens het vullen van de kies. De tandarts kan dan een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Tijdens deze behandeling worden alle wortelkanalen zorgvuldig gereinigd en opgevuld. Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt, om het verloop van de behandeling te controleren. Na de behandeling wordt de tand of kies weer gevuld. Lees meer over de behandeling

Soms is het nodig om, als bv een eerste wortelpunt behandeling geen genezing geeft, een chirurgische behandeling uit te voeren. Ook deze behandeling wordt met de operatie microscoop en moderne ultrasone apparatuur uitgevoerd.

Bij een val, slag of een stoot op een of meerdere voortanden, kan er schade ontstaan. De ‘eerste hulp’ wordt vaak door de dienstdoende tandarts afgehandeld. Om te zorgen dat de meestal zeer gecompliceerde situatie met de voortanden zo goed mogelijk behandeld wordt, kan een verwijzing naar de endodontoloog raadzaam zijn. Met name bij jonge kinderen 6-15 jaar, als de binnenkant van de tanden en de wortels nog niet volledig volgroeid is.

oeps een tand eruit… en nu?

Als bij een ongeluk een tand uit de mond geslagen of gevallen is, zijn snelheid en voorzichtigheid heel belangrijk.1. Raak de wortel van de tand niet aan.2. Pak de tand bij het ‘kroongedeelte’ , dus bij de tand zelf op.3. Als het worteloppervlakte vies is, spoel deze dan af met bv water ( wel het putje van de gootsteen afdekken voor het geval de tand in de gootsteen valt ) of melk. Let op dat u het worteloppervlak niet aanraakt of schoonborstelt.4. De tand moet zo snel mogelijk worden teruggeplaatst in de kaak. Als dit niet lukt, kan de tand in de binnenkant van de wang of onder de tong van de patiënt bewaard worden. Indien het niet mogelijk is om de tand terug te plaatsen of in de mond te bewaren, dient de tand in een beker melk of eigen speeksel bewaard te worden.5. Ga vervolgens altijd direct naar de tandarts.


zo werken wij

Meestal wordt er eerst een ‘endodontisch consult’ uitgevoerd. Tijdens dit consult wordt er uitgebreid gesproken over wat de klachten of problemen zijn. Vervolgens wordt er een onderzoek in uw mond uitgevoerd. Er worden een of meerdere röntgenfoto’s gemaakt en soms ook lichtfoto’s ( ‘gewone’ kleurenfoto’s ) . Daarna wordt er een diagnose gesteld en de mogelijkheden voor behandeling besproken. In een enkel geval is het nodig om de tand of kies al tijdens het consult ‘open te maken’. Dit om bijvoorbeeld de complicatie beter te kunnen beoordelen of als er erg veel pijn is. In een enkel geval is het nodig om een driedimensionale opname te maken; een zogenaamde CBCT. Tijdens het consult wordt er ook een medische anamnese afgenomen om te kijken of er bijzonderheden in uw algemene gezondheid zijn, waar rekening mee gehouden moet worden. Alle bevindingen worden in een verslag door ons genoteerd. Als er een behandelplan opgesteld wordt, krijgt u van ons een begroting via de email thuis gestuurd. Ook sturen wij een informed consent mee: dit is algemene informatie over wortelkanaal behandelingen met de risico’s en slaging’s percentages. U kunt dit informed consent als een soort bijsluiter zien.

Na een zorgvuldige verdoving wordt er een cofferdam geplaatst; ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje dat de kies isoleert om een veilig en ‘schoon’ werkgebied te verkrijgen. Op het kauwvlak wordt de tand of kies geopend en met speciale instrumenten wordt het ontstoken weefsel of vulmateriaal uit de kanalen verwijderd. Met desinfecterende middelen wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen worden weer zorgvuldig opgevuld en de kies wordt afgesloten met een restauratie. Soms is het nodig om de behandeling in 2 afspraken uit te voeren. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurd dan tijdens de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.

De tijd die de wortelkanaalbehandeling in beslag neemt is afhankelijk van het aantal wortelkanalen en de moeilijkheidsgraad. De tijd kan variëren van 1 tot 2,5 uur. Eventueel wordt de behandeling in meerdere afspraken verdeeld. De kosten van de behandeling worden zo goed mogelijk begroot naar aanleiding van het consult. Over het algemeen vraagt onze uitgebreide behandeling, vaak met complicaties, om meer tijd. Alle tarieven die door ons gedeclareerd worden zijn gelijk aan die van een normale tandarts. Deze tarieven worden door de NZa ( Nederlandse Zorgautoriteit) qua inhoud en vergoeding bepaald. 

  • Een aantal tarieven worden altijd door uw verzekering vergoed. Een aantal tarieven vallen onder de aanvullende tandheelkundige verzekering. Indien u zo’n aanvullende verzekering heeft én nog ‘budget’ over heeft krijgt u een deel vergoed. Omdat u vooraf aan een behandeling altijd een begroting van ons krijgt, kunt u aan de hand van uw verzekeringspolis met de behandelcodes zelf nagaan hoeveel u terug krijgt. 
  • Alternatief: Uw begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen om na te gaan hoeveel u van de behandeling vergoed krijgt.

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Na een wortelkanaal behandeling kan er soms napijn ontstaan, maar dit hoeft niet altijd te gebeuren. Over het algemeen is het zo dat als er vooraf veel pijn is, de kans op napijn groter is. Napijn duurt meestal 3 a 4 dagen en is met een gewone pijnstiller (paracetamol) goed te onderdrukken. In uitzonderingsgevallen kan er zwelling of ernstige pijn optreden. Indien dit gepaard gaat met koorts en/of slikproblemen, neem dan contact op.

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden meld dit dan via e-mail. Indien we er niet uit kunnen komen, of u bent nog niet tevreden, kunt u er voor kiezen een klacht in te dienen. Omdat wij aangesloten zijn bij de klachtenregeling van de KNMT, kunt u zich daar melden.

een afspraak inplannen

Behandeling in onze praktijk kan uitsluitend plaatsvinden op verwijzing. Voor een second opinion kunt u wel direct een afspraak inplannen. Vul het onderstaande formulier in en wij nemen telefonisch contact met u op.

over ons

Endo Leeuwarden is een op zichzelf staande verwijspraktijk. Behandeling in onze praktijk kan uitsluitend plaatsvinden op verwijzing. Voor een second opinion (een second opinion is een tweede mening van een onafhankelijke tandarts) kunt u wel direct een afspraak inplannen.

Ik ben in 2009 afgestudeerd als tandarts aan de ACTA Amsterdam. Van 2012 tot 2015 heb ik de opleiding tot endodontoloog gevolgd en sindsdien werk ik als endodontoloog erkend door de NVvE.

In 1989 ben ik in Groningen als tandarts afgestuurd. Van 1995 tot en met 1998 heb ik de opleiding tot endodontoloog in Amsterdam gevolgd. Sinds 1998 ben ik werkzaam als endodontoloog.

Sinds 2001 heb ik een verwijspraktijk voor endodontologie in Leeuwarden. Daarnaast geef ik een dag per week les aan de Universiteit in Groningen. Naast het geven van lezingen, ben ik 4 jaar bestuurslid van de NVvE geweest en 3 jaar voorzitter van de NVvE.

Op 1 november 2023 hebben wij de deuren van ons nieuwe pand aan de Singelstraat geopend.

bereikbaarheid en openingstijden

Wij behandelen op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur – 16.00 uur.
Telefonisch overleg met de receptioniste kan gedurende de hele week via 058- 215 77 48. Bij pijn en dringende zaken zijn wij op vrijdagmiddag alleen bereikbaar op telefoonnummer: 058 – 303 09 11.

parkeren

Gebruik een parkeerschijf als u parkeert in een blauwe-zonegebied. U mag maximaal 2 uur parkeren in een blauwe zone. Dit geldt voor de volgende dagen en tijden: maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Betaald parkeren op een openbare parkeerplaats. Locatie – Dirk Zeperweg – 2 minuten lopen.

Singelstraat 37
8917 BJ Leeuwarden