Wat is endodontologie

Endodontologie is de leer van de weefsels in een tand of kies; de zenuw en van de weefsels rondom de wortel(s) van een tand of kies. Tevens omvat het de ontwikkeling of stoornissen daarvan, de ziektes ( vaak ontstekingen) van de zenuw of het gebied rondom de wortel(s) en de behandeling van die ziektes, maar ook de pijnklachten die gepaard kunnen gaan met die ziektes of de schade aan met name de voortanden na een ongeval. Ook het uitvoeren van ‘de wortelpunt resectie’ ( het chirurgisch verwijderen van de wortelpunt) valt hier onder.

In iedere tand of kies bevinden zich één of meerdere wortelkanalen met daarin de zogenaamde pulpa: weefsel dat uit zenuwen en bloedvaatjes bestaat. De pulpa kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid voor warmte en koude, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat er (nog) geen klachten zijn. De tandarts komt er dan achter bij het maken van een röntgenfoto of tijdens het vullen van de kies. De tandarts kan dan een wortelkanaalbehandeling uitvoeren. Tijdens deze behandeling worden alle wortelkanalen zorgvuldig gereinigd en opgevuld. Ook worden er röntgenfoto’s gemaakt, om het verloop van de behandeling te controleren. Na de behandeling wordt de tand of kies weer gevuld.

Soms is het nodig om, als bv een eerste wortelpunt behandeling geen genezing geeft, een chirurgische behandeling uit te voeren. Ook deze behandeling wordt met de operatie microscoop en moderne ultrasone apparatuur uitgevoerd.

Bij een val, slag of een stoot op een of meerdere voortanden, kan er schade ontstaan. De ‘eerste hulp’ wordt vaak door de dienstdoende tandarts afgehandeld. Om te zorgen dat de meestal zeer gecompliceerde situatie met de voortanden zo goed mogelijk behandeld wordt, kan een verwijzing naar de endodontoloog raadzaam zijn. Met name bij jonge kinderen 6-15 jaar, als de binnenkant van de tanden en de wortels nog niet volledig volgroeid is.

Behandelingen

Meestal wordt er eerst een ‘endodontisch consult’ uitgevoerd. Tijdens dit consult wordt er uitgebreid gesproken over wat de klachten of problemen zijn. Vervolgens wordt er een onderzoek in uw mond uitgevoerd. Er worden een of meerdere röntgenfoto’s gemaakt en soms ook lichtfoto’s ( ‘gewone’ kleurenfoto’s ) . Daarna wordt er een diagnose gesteld en de mogelijkheden voor behandeling besproken. In een enkel geval is het nodig om de tand of kies al tijdens het consult ‘open te maken’. Dit om bijvoorbeeld de complicatie beter te kunnen beoordelen of als er erg veel pijn is. In een enkel geval is het nodig om een driedimensionale opname te maken; een zogenaamde CBCT. Tijdens het consult wordt er ook een medische anamnese afgenomen om te kijken of er bijzonderheden in uw algemene gezondheid zijn, waar rekening mee gehouden moet worden. Alle bevindingen worden in een verslag door ons genoteerd. Als er een behandelplan opgesteld wordt, krijgt u van ons een begroting via de email thuis gestuurd. Ook sturen wij een informed consent mee: dit is algemene informatie over wortelkanaal behandelingen met de risico’s en slaging’s percentages. U kunt dit informed consent als een soort bijsluiter zien.

Na een zorgvuldige verdoving wordt er een cofferdam geplaatst; ook wel rubberdam genoemd. Dit is een rubberen lapje dat de kies isoleert om een veilig en ‘schoon’ werkgebied te verkrijgen. Op het kauwvlak wordt de tand of kies geopend en met speciale instrumenten wordt het ontstoken weefsel of vulmateriaal uit de kanalen verwijderd. Met desinfecterende middelen wordt de kies gespoeld. De schoongemaakte kanalen worden weer zorgvuldig opgevuld en de kies wordt afgesloten met een restauratie. Soms is het nodig om de behandeling in 2 afspraken uit te voeren. Het opvullen van de kanalen en het vullen van de kies gebeurd dan tijdens de tweede afspraak. De kies krijgt dan na de eerste behandeling een tijdelijke vulling.

De tijd die de wortelkanaalbehandeling in beslag neemt is afhankelijk van het aantal wortelkanalen en de moeilijkheidsgraad. De tijd kan variëren van 1 tot 2,5 uur. Eventueel wordt de behandeling in meerdere afspraken verdeeld. De kosten van de behandeling worden zo goed mogelijk begroot naar aanleiding van het consult. Over het algemeen vraagt onze uitgebreide behandeling, vaak met complicaties, om meer tijd. Alle tarieven die door ons gedeclareerd worden zijn gelijk aan die van een normale tandarts. Deze tarieven worden door de NZa ( Nederlandse Zorgautoriteit) qua inhoud en vergoeding bepaald. 

  • Een aantal tarieven worden altijd door uw verzekering vergoed. Een aantal tarieven vallen onder de aanvullende tandheelkundige verzekering. Indien u zo’n aanvullende verzekering heeft én nog ‘budget’ over heeft krijgt u een deel vergoed. Omdat u vooraf aan een behandeling altijd een begroting van ons krijgt, kunt u aan de hand van uw verzekeringspolis met de behandelcodes zelf nagaan hoeveel u terug krijgt. 
  • Alternatief: Uw begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar indienen om na te gaan hoeveel u van de behandeling vergoed krijgt.

De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving. Na een wortelkanaal behandeling kan er soms napijn ontstaan, maar dit hoeft niet altijd te gebeuren. Over het algemeen is het zo dat als er vooraf veel pijn is, de kans op napijn groter is. Napijn duurt meestal 3 a 4 dagen en is met een gewone pijnstiller (paracetamol) goed te onderdrukken. In uitzonderingsgevallen kan er zwelling of ernstige pijn optreden. Indien dit gepaard gaat met koorts en/of slikproblemen, neem dan contact op.

Heeft u een klacht of bent u niet tevreden meld dit dan via e-mail.
Indien we er niet uit kunnen komen, of u bent nog niet tevreden, kunt u er voor kiezen een
klacht in te dienen. Omdat wij aangesloten zijn bij de klachtenregeling van de KNMT, kunt u zich daar melden.